«Tänapäeva naised on visad, targad ja teotahtelised. Võib-olla ajalooliselt on puudu olnud sellest, et naised ajavad rinna puhevile ja tahavad end teostada,» leiavad Ruth Simpson, Ragle Raudsepp ja Elise Johanna Lill, kes töötavad alal, kust enamasti on vaid mehed – energeetikas. Mismoodi saavad naised maskuliinsel alal hakkama?

Milline on tööl sinu roll ja vastutus?

Ragle: Eesti Energial oli idee tuua klientidele vesinikutehnoloogial põhinevad lahendused. Minu töö on tehnilise kontseptsiooni loomine ja teostuse elluviimine. Siin on kogu süsteem: vesiniku tootmine, salvestamine, elektriks muundamine.